„ЕЛЕКС“ – Организация за обучение на медиатори

От 09.02.2024г. ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ЕЛЕКС ООД официално е ОДОБРЕН от Министерството на правосъдието като обучителен център по медиация с

Регистрационен номер ЛС-11-37/09.02.2024 г.


https://mediation.mjs.bg/Register/TrainingOrganizations

За да не изпускате обявените дати и темите на обучение, редовоно проверявайте секцията << ОБУЧЕНИЯ >>