ЦАРС Елекс член на НАМ

С гордост обявяваме, че от 18.01.2024г. Център за Алтернативно Разрешаване на Спорове ЕЛЕКС е член на Националната Асоциация на Медиаторите (НАМ).

Какво представлява НАМ?

НАМ е неправителствена организация в обществена полза, която работи за разпространение на медиацията и други алтернативни форми за разрешаване на спорове в страната.

Защо е важно за нас да бъдем част от тази общност?

Като всяка друга общност така и тук са се събрали единомишленици с който се надяваме, че чрез обединението си в единна мисия и цели, ще разпространяваме, и разширяваме знанието
ЗА, и полезността ОТ медиацията.

Заедно като едно цяло да творим и подобрим законовата рамка на медиацията, така че да може ВИЕ крайните потребители да получите само най – доброто.