9 причини да използваме медиация

По материали на www.eeoc.gov (Американската федерална комисия за равни възможности на работното място)

1.            Медиацията е справедлива и неутрална.

Страните имат равнопоставено участие в процеса и те, а не медиаторът, определят условията на споразумението. В процеса не се определя виновност или невинност.

2.            Медиацията спестява време и пари.

Медиацията обикновено се провежда на ранен етап от процеса на повдигане на обвинение и много медиации приключват в рамките на една среща. Правното или друго представителство е по избор, но не е задължително.

3.            Медиацията е поверителна.

Всички страни подписват споразумение за конфиденциалност. Информацията, оповестена по време на медиацията, няма да бъде разкривана на никого, включително на разследващите или правните власти.

4.            Чрез медиацията може да се избегне съдебен спор.

Медиацията струва по-малко от съдебен процес и избягва несигурността на съдебния изход.

5.            Медиацията насърчава сътрудничеството.

Медиацията насърчава подхода за решаване на проблеми при оплаквания и нарушенията на работното място намаляват. При разследване, дори ако обвинението е отхвърлено от разследващите власти или съда, основните проблеми могат да останат, засягайки други хора или процеси.

6.            Медиацията подобрява комуникацията.

Медиацията осигурява неутрална и поверителна обстановка, в която страните могат открито да обсъдят вижданията си по основния спор. Засилената комуникация може да доведе до взаимно удовлетворителни решения.

7.            Медиацията помага да се открият истинските проблеми.

Страните обменят информация, което може да доведе до по-добро разбиране на проблемите, засягащи несъгласието им.

8.            Медиацията ви позволява да разработите свое собствено решение.

Неутрална трета страна помага на страните да постигнат доброволно, взаимноизгодно решение. Медиацията може да разреши всички важни за страните въпроси, а не само основния правен спор.

9.            При медиацията всички печелят.

Независимо проучване показва, че 96% от всички участници в проучването, както и 91% от всички страни, които са използвали медиация, биха я използвали отново.

По материали на www.eeoc.gov (Американската федерална комисия за равни възможности на работното място)