ОБУЧЕНИЯ

Обучение по "Семейна медиация"

ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
17 май 2024
18 май 2024
19 май 2024

В днешно време темата за развода е силно актуална, статистика от 2023 година показва, че 34,7% от браковете в България приключват с развод до 9-тата година от сключването му. Разводът е един труден, рядко планиран и изключително емоционален момент. Той има силно отражение не само върху двамата съпрузи , но и върху множество други хора, най – вече деца. Нашата цел е този процес да протече по възможно най-гладък начин, със сътрудничество от двете страни, с възможно най – малко сътресения за всички участници в този процес.

С ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ВИЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ СЛЕДНИТЕ УМЕНИЯ:

  1. Знания и практически умения как да разрешавате конфликтни ситуации възникнали при бракоразводни отношения, конфликти относно размера на дължимата издръжка, отношения между деца и родители и всякакви семейни отношения във връзка с имуществени и неимуществени спорове;
  2. Умения за водене на преговори;
  3. Основните комуникативни умения и медиаторски техники;
  4. Умения за справяне с проблемните поведения на участници в конфликта;
  5. Умения за управляване на процедура по медиация.


ЗА КОГО Е ОБУЧЕНИЕТО

  •  За хората които смятат, че имат дарбата да влияят и да успокояват емоциите при възникнали конфликтни ситуации, който омиротворяват и спомагат благополучното разрешаване на спорове.
  • За тези който искат да разширят познанията си и да се развият професионално.
  • Сертифицирани медиатори, които се интересуват от надграждащо обучение.

Семейната медиация е най-търсената услуга, в тази връзка по света вече се говори за въвеждане на ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕДИАЦИЯ при семейни спорове.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата на цялото обучение, вкл. материали и кафе-паузи е 340 лева и се заплаща по следния начин:

  • При заявяване на обучението (в пет дневен срок от заявяването) – 150 лв;
  • Остатъка от дължимата такса – не по-късно от 10 дни преди началото на заявеното обучение.


ОТСТЪПКИ
При заплащане на сумата 30 дни преди обучението: 10 %.
За повече от 1 представител от организация/фирма: 10 %.
За студенти: 20%

СЕРТИФИКАТ за надграждащо обучение по семейна медиация.  

Издава се от ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ЕЛЕКС като одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация

ЗАПИСВАНЕ
Изпратете имейл с три имена и телефон за връзка до office@elex-bg.com