Екип

Елена Стайкова

Елена Стайкова има над 20 години стаж в областта на финансите, счетоводството, одита и търговските взаимоотношения. Има бакалавърска и магистърска степен по Счетоводство и одитинг, а също така педагогическа правоспособност, вътрешен одитор в публичния сектор. Регистриран медиатор, специализиран в търговска,семейната , трудова и потребителска медиация.

Александър Александров

Александър Александров има над 25 години стаж в областта на финансите, одита и инвестициите в България и САЩ. Има бакалавърска и магистърска степен по бизнес администрация от Американски университет в България, а също така сертификатите CFA, CIA и CTP. 16 години е бил заместник ректор на Американския университет в България. Регистриран медиатор, специализиран в търговска, трудова и потребителска медиация.

Валентина Георгиева

Работейки над 20г. в сферата на строителството, смело мога да твърдя, че познавам в детайли целия строителен процес. По образование икономист с не малко опит и в сферата на счетоводството, анализа, отчетността и търговските взаимоотношения. Бакалаварска степен – маркетинг, магистратура – счетоводство и контрол. По душа творец, умело съчетавам логиката и аналитичността с въображението и артистичността.  Регистриран медиатор, с направление  в сферата на семейните спорове, спорове за недвижими имоти, трудови спорове, договорни спорове, спорове при строителство, при непозволено увреждане, спорове за интелектуална собственост

Евелина Йоцова

Евелина Йоцова има над 25 години опит в управлението на екипи и компании. Управляващ съдружник е в международна фирма за езикови услуги. Работила е като преводач, екскурзовод, гимназиален учител и университетски преподавател. Има магистърска степен в областта на езикознанието и специализации по международно право, дигитален маркетинг и изкуствен интелект в бизнеса.

Заклет преводач. Сертифициран вътрешен одитор по стандарти ISO 9001, 14001, 27001, 17100 и 18587.

Регистриран медиатор с интерес към семейни, търговски, трудови и международни медиации. Говори чешки, словашки, руски, английски и немски езици.

Илиян Марков

Сертифициран и регистриран Медиатор в търговската, трудова, потребителска и семейна медиация.

Притежава сертификат за управление на кризи и рискови ситуации.

Има Висше образование – Магистър НСА.

Валерия Иванова

Валерия Иванова работи като администратор в английска компания. Има завършена бакалавърска степен по специалността „Статистика и икономертия“.  Интересите й са в областта на пътуванията, web design-а и спорта. Тя е сертифициран медиатор.

Делян Овчаров

Делян Невен Овчаров има докторска степен в МА по психиатрия с практика над 10 години, магистърска степен в Институт по Психология на МВР и бакалавърска степен по социални дейности – ТУ-Габрово. Регистриран медиатор, специализиран в семейната, търговска, трудова и потребителска медиация. 

Наташа Овчарова

Наташа Овчарова има повече от 30 години стаж в областта на образованието с образователно-квалификационна степен: магистър. Завършила е множество курсове за повишаване на квалификацията като един от тях е: „Управление на рискови ситуации и превенция на агресията и насилието“. Регистриран медиатор, специализиран в семейната, търговска, трудова и потребителска медиация.

Павлина Кючукова

Павлина Кючукова притежава дългогодишен опит като правоспособен юрист, специализирал се в областта на трудовото право като експерт-юрист към КНСБ. Има магистърска степен по обща психология, преминат успешно курс по медицинска психология към МУ-гр. Пловдив, както и проведена квалификация като ресурсен учител. Регистриран медиатор

Ивайло Йоцов

Инж. Ивайло Йоцов има над 15 годишен стаж в областта на проектиране и строителство на сгради и съоръжения. Има магистърска степен, специалност строителство на сгради и съоръжения. Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Участва активно в проектирането и строителство на редица значими обекти по света и България. Регистриран медиатор, специализиран в строително – инженерни медиации.